1 2 Next
Az internet alapú szakorvos továbbképzési távoktatási rendszerrel szemben támasztott követelmények.

A KEIOK az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács
irányelveit elfogadja, a továbbképzések során annak feltételeit szerint jár el.

A törvény által előírt szakorvosi rendszerbe az Internet
alapú távoktatás nagyszerűen beilleszthető, mert rendelkezik olyan
tulajdonságokkal, amelyek kiküszöbölik, vagy lecsökkentik az eddig leginkább
elterjedt off-line továbbképzési rendszer hátrányait.

Ennek megfelelően az Internet alapú távoktatási rendszerek a
következő feltételeknek kell, hogy eleget tegyenek:

- a törvényi szabályozásnak megfelelő, magas színvonalú,
maximum egy évre akkreditált anyagokat tartalmazzon;

- a felhasználók teljes biztonsággal beazonosíthatók
legyenek (a továbbképzésen résztvevő nevét, személyi adatait, orvosi
pecsétszámát ellenőrizve, összehasonlítva azokat egy hiteles orvosi
adatbázissal);

- az Internet alapú továbbképzés minden esetben vizsgával
kell záruljon, továbbképzési pont abban az esetben adható, ha a vizsgázó előre
meghatározott vizsgapontot ér el;

- a vizsgát egy, a szolgáltató birtokában lévő
tesztkérdés adatbázisból véletlenszerűen kiválasztott kérdésekből álló,
egyértelmű, de egyénenként randomizált válaszokkal rendelkező tesztsor képezi;

- a tesztkérdések minimális számát a tananyag
kreditpont-értéke határozza meg. Megszerezhető kreditpontonként minimum 3
kérdést kell adni (így pl. 10 továbbképzési pont megszerzéséhez egy 30 kérdéses
tesztsort kell legalább elégséges eredménnyel kitölteni);

- az egyes vizsgák megoldásához előre meghatározott –
vizsgánként beállítható – idő áll rendelkezésre;

- a tanulási idő bármikor megszakítható, a vizsga nem;

- a teljesített kreditpontokat a szolgáltató a MOK-kal
kötött szerződés keretében bejuttatja a Kamara nyívántartásába;

- a szolgáltató az ESZTT irányelveit elfogadja és ennek
tényét nyilatkozatban közzéteszi az irányelvekkel együtt.

A KEIOK.hu weboldal jogi nyilatkozata

A www.keiok.hu oldal
megnyitásával az azt megnyitó természetes személy, vagy jogi személy
képviselője (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja az alábbi feltételeket, még
abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer
egyik szolgáltatásának sem.

- A KEIOK.hu weblapon (továbbiakban: weblap) található
tartalom a Közép-európai Innovációs és Oktatási Központ Kft. (továbbiakban
Kiadó) szellemi tulajdona.

- A Kiadó fenntart minden, a weblap bármely részének
bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével
kapcsolatos jogot. A weblaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását
nemzetközi és magyar törvények alapján jogi védelem illeti meg.

- A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap
egészének vagy bármely részének (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag,
adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és / vagy
értékesítése. A weblap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás
céljából – a Felhasználó merevlemezére, vagy egyéb adathordozójára mentheti
vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött
részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő
tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

- A Kiadó oldalai teljes egészében, a reklámokkal,
hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt
kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon
újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül
a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz
újraközvetíteni, még változatlan formában is.

- A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi
következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és
kárának megtérítését.

- A laptól információkat átvenni csak a lapra való
hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti
információt,

b) a lapra utaló egyértelmű
hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

- A KEIOK.hu domainnév, valamint a Keiok.hu név szerzői
jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás
kivételével - kizárólag a Kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával
lehetséges.

- A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem
vállal.

- A Kiadó az általa meghirdetett programok
(továbbképzések, konferenciák, stb.) változtatásának jogát fenntartja, a
változtatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Online felhasználók:

Támogatott oldalaink:
www.reumaspecialista.hu; www.fajdalomspecialista.hu; www.fajdalmakorvosa.hu; www.reuma-aktiv.hu; reuma.fplanet.hu

Utolsó frissítés: 2013. január 20.